Wedstrijd Reglement

De PyramideDuathlon is een wedstrijd die gehouden wordt onder auspiciën en de reglementen van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Dit reglement is hier te vinden.
De PyramideDuathlon maakt gebruik van Racetimer Chronotrack tijdregistratie. Het correct dragen van het startnummer is daarom van groot belang en de verantwoordelijkheid van de atleet. De juiste wijze van bevestiging staat vermeld in de deelnemersinformatie of is hier te downloaden.


Hieronder volgen de belangrijkste regels die gelden voor de PyramideDuathlon. 
 
Algemeen reglement
Deelnemers met een NTB-licentie zijn verplicht deze te tonen bij het aanmelden op het wedstrijdsecretariaat. Indien men geen licentie kan tonen of heeft, kan tegen betaling een daglicentie verkregen worden.
Deelnemers aan de korte afstand dienen op de dag van het evenement minimaal 14 jaar oud te zijn. Voor de lange afstand geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de afstanden in te korten of zelfs het evenement af te gelasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Bij afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Deelname is slechts mogelijk indien je inschrijfgeld is voldaan. Bij twijfel dien je een afschrift van de betaling te kunnen overleggen. Indien dit niet kan, dien je ter plekke het inschrijfgeld te voldoen. Mocht in de dagen na de wedstrijd alsnog je betaling binnenkomen, dan wordt dit direct op je rekening overgemaakt.
De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemers van verdere deelname aan de wedstrijd uit te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer of het materiaal in een dusdanige conditie verkeerd, dat de deelnemer bij verdere deelname een gevaar oplevert voor zichzelf of voor anderen. Indien de deelnemer zelf besluit om de wedstrijd te staken, dan dient hij de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen en het startnummer in te leveren.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze run-bike-run.
Hulp van derden is niet toegestaan.
Je bent in een natuurgebied. Laat geen rommel op het parcours achter.
Je bent verkeersdeelnemer op de openbare weg. Je dient je aan de geldende verkeersregels te houden. Op kritieke punten staan vrijwilligers die u zo veilig mogelijk het parcours laten volgen. Volg hun aanwijzigingen op! Je kunt fietsers en vooral wandelaars tegenkomen.
Op de route staan borden met aanwijzingen die je dient op te volgen.

Hardloop reglement

Het door de organisatie verstrekte startnummer dient goed zichtbaar op de borst gedragen te worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een elastische band voor de bevestiging van je startnummer. Er wordt gecontroleerd op het aantal afgelegde ronden.
De looproute is duidelijk aangegeven. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint. Op belangrijke en/of gevaarlijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van vrijwilligers dient je op te volgen.
De loopronde is 2,2 kilometer lang met een aanloop van 250m en een verkort traject in de laatste . Deelnemers aan de korte afstand lopen de 1
e run twee ronden en de 2e run één ronde. Deelnemers aan de lange afstand lopen de 1e run vier ronden en de 2e run twee ronden.
De wedstrijd vindt plaats in een natuurgebied en je kunt dus wandelaars tegenkomen.

Fiets reglement

Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht. De helm dient getoond te worden bij de fietscontrole. De fietscontrole vindt plaats wanneer je je fiets (ATB) voor de start van de wedstrijd in de wisselzone klaar zet.
Het door de organisatie verstrekte nummer dient zichtbaar gedragen te worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een elastische band voor de bevestiging van het startnummer.
Je moet de helm vastgemaakt op het hoofd dragen zolang je in het bezit bent van de fiets (d.w.z. vanaf het moment dat je de fiets pakt bij de start van het fietsen tot en met het moment dat je de fiets neerzet bij het einde van het fietsen).
Je mag pas opstappen als je de wisselzone hebt verlaten.
De fietsronde is 5,5 kilometer lang met een aanloop van en naar het parc fermee van 100m. Deelnemers aan de korte afstand fietsen derhalve 2 ronden. Deelnemers aan de lange afstand fietsen 4 ronden.
De fietsroute is duidelijk aangegeven. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint. Op belangrijke en/of gevaarlijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van vrijwilligers dien je op te volgen.
De wedstrijd vindt plaats in een natuurgebied en je kan dus wandelaars tegenkomen.
Omwille van de veiligheid en sportiviteit doen wij een beroep op je om daar waar stayeren wellicht mogelijk is, dit
NIET te doen.
Na afloop kan je met je startnummer je fiets ophalen.
 • Stacks Image p649_n520
 • Stacks Image p649_n1312
 • Stacks Image p649_n526
 • Stacks Image p649_n529
 • Stacks Image p649_n15822
 • Stacks Image p649_n535
 • Stacks Image p649_n15814
 • Stacks Image p649_n541
 • Stacks Image p649_n544
 • Stacks Image p649_n1301
 • Stacks Image p649_n1306
 • Stacks Image p649_n1308
 • Stacks Image p649_n13053
 • Stacks Image p649_n15816
 • Stacks Image p649_n15819
 • Stacks Image p649_n15824